Adnan Koşcağız

Neden albatrosu örnek aldılar?

  • Son Güncelleme: 9/02/19 08:04:56
  • 0

Bu satırlarda bazen Eski Tarihten, Mitolojiden, Dinlerden, bazen de yaşadığımız olaylardan ve gerçeklerden yola çıkarak yazılmış makaleler bulacaksınız. Bu makaleleri okurların değerlendirmelerine sunarken onların düşünce yumağında bir kıvılcım oluşturmak amaçlanmıştır.

Albatros, Diomedeidae (albatrosgiller) familyasını oluşturan kuş türlerine verilen isimdir ve bu kuşlar insanoğlunun uçan nesneler yapma fikri doğduğundan itibaren örnek alınan kuşların başında gelmektedir.

Tabiattaki kuşlar genellikle güzellikleriyle sevimli ve cana yakın oluşlarıyla biz insanların dikkatini çekerler. Bazı kuşlar da vardır ki bu kuşlar kendine has özellikleriyle diğer canlılardan ayrılırlar. Bu özellikler kimi zaman avcılıklarıyla, kimi zaman da vücut yapılarındaki farklılıklarla dikkatleri çekerler. Albatrosun okyanusu aşabilmesindeki en önemli özelliği tuzlu su içebiliyor olmasıdır. Diğer kuş türleri deniz suyu içemez. Bu nedenlerden dolayı Albatros çok özel bir kuştur. Albatroslar biz insanların eşlerimize gösteremediği saygıyı bizlere örnek olacak şekilde eşlerine göstermektedirler. Saatlerce birbirlerine sevgi gösterilerinde bulunurlar. Dişi albatros senede bir tek beyaz yumurta yumurtlar. Eşler nöbetleşerek kuluçkaya yatarlar.

Albatroslar uzun süre gökyüzünde kanat çırpmadan süzülerek uçabilirler. Güçlü kanatlara sahip olduklarından gökyüzünde uzun süre uçabilirler. Kanat uzunluğu 4 metreye ulaşabilir. Kanatlarını sabitleyen özel bir kiriş yapısı (omuz kilidi) sayesinde fazla kas enerjisi harcamadan kanatlarını açık tutmayı başarırlar. En uzun kanat açıklığına sahip olan kuştur ve aerodinamik yapısı uçaklarınki gibidir (daha doğrusu uçaklarınki kuşlara bakılarak yapılmıştır). Çoğu kuş türü kanat çırparak havalanır, bu durum çok fazla güç ve enerji gerektirir. Albatrosların ise rüzgâra karşı kanatlarını açmaları havalanmaları için yeterlidir. Uçaklarda olduğu gibi kanatlarının üst kısmı ile alt kısmının şekli farklıdır. Hava akışı kanatın üst kısmında alt kısma göre daha hızlı yol alır ve hız arttıkça basınç düşer dolayısıyla kanatın üstünde hızlı yol alan hava düşük basınç, alttaki yavaş yol alan hava ise yüksek olur, böylece basınç farkıyla kanatlarını çırpmadan havalanabilir. Albatrosun dış görüntüsüne bakarsanız en az 50 kilo olarak tahmin edilebilir oysa albatroslar 4-5 kilo civarındadır. Bunun sebebi ise kemikleridir. Kuş türlerinde akciğerler kemiklerin içine kadar girer yani kemiklerin içi hava boşluğudur ve memeliler gibi yoğun bir kemik yapısı yoktur bu sayede hafif bir vücut yapısı oluşur, bu da kuşların havalanmasında muazzam bir enerji tasarrufu sağlar.

Albatrosların bir diğer özelliği ise tüm kuş türlerinde olan ve yön bulmayı sağlayan dünyanın manyetik alanını saptayabilen organdır. Bu organ sayesinde albatros da dâhil kuşlar manyetik alanı hissedebilir ve bu sayede vücut kompozisyon ve duruşundan tutun, koordinasyon ve uzun mesafe yön bulma özelliklerine kadar her türlü donanıma sahip olurlar.

İlk Albatros uçağı B-1 adıyla tasarlanıp Birinci Dünya Savaşı’nda görev alan ilk uçaktır. Bu uçak Albatros ve Bayerishe Flugzeugefabrik München tarafından müştereken üretilmiştir. İlk uçuşu 1913 yılı olup, Mart 1915’den itibaren 22 adedi Osmanlı silahlı kuvvetlerine Almanya tarafından hibe edilmiştir. Bu uçaklardan 18 adedi Osmanlı silahlı kuvvetlerinde 1918 yılına kadar görev almıştır. Diğer dört tanesine nakliye sırasında Bulgar ve Sırbistan hükümetlerince el konulmuştur. Başlangıçta keşif ve hava muharebe görevleri üstlenen uçak, savaşın son yıllarında gelişmiş modellerin çıkması nedeniyle eğitim görevlerine tahsis edilmiştir.

Albatros D-III’ler ise Mart 1918’den itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri’ne gelmeye başladılar. Mart-Ekim 1918 tarihleri arasında 10 adedi motorsuz olmak üzere toplam 29 adet D-III silahlı kuvvetlere katılmıştır. Albatros D-III’ler 1922 yılına kadar görevde kalmış, İstiklal Savaşı’nda da görev almışlardır.

Kaynakça:

https://www.bilgiustam.com/albatros-kusu/

https://seyler.eksisozluk.com/tuzlu-suyu-filtreleyerek-okyanusu-asabilen-muazzam-bir-kus-albatros

http://www.tayyareci.com/digerucaklar/turkiye/ww1/albatrosd3.asp

Kaynak: www.kokpit.aero

Facebook

Kokpit Aero

Yorum Yap