Adnan Koşcağız

Antik çağın uçakları

  • Son Güncelleme: 15/06/19 07:52:54
  • 0

Bu satırlarda bazen Eski Tarihten, Mitolojiden, Dinlerden, bazen de yaşadığımız olaylardan ve gerçeklerden yola çıkarak yazılmış makaleler bulacaksınız. Bu makaleleri okurların değerlendirmelerine sunarken onların düşünce yumağında bir kıvılcım oluşturmak amaçlanmıştır.

Efsaneler hikâye anlatmanın kesin olmayan bir şeklidir. Aynı anda hem akıl almaz ve şahane, hem büyüleyici ve kan dondurucudur. Dahası efsaneler kronolojiye pek dikkat etmez ve tarihi gerçeklere hiç kafa yormaz. Efsane popüler saptırma ve popüler fantezidir ama popüler hafızada kalır. Gelgelelim efsaneler ve mitler bir hiçliğin üzerine kurulmamıştır. Onlar yalnızca uydurma hikâyeler değildir, içlerinde her zaman, farklı adlarla ve kahramanlarla da olsa, birçok farklı halkın ya da medeniyetin geleneklerinde ortaya çıkan bir gerçeklik zerresi vardır.

İlkel sandığımız eski insanları tam anlamıyla çözebilirsek, evrenin koca yaşanmışlığı içinde ilkel kapsamına günümüz insanlığı da girebilir. Acaba gerçekten eski çağlarda yüksek bir teknoloji var olmuş olabilir mi? Araştırmacılar ve bilim insanları bu konuda somut veriler elde etmenin yolundadır. Onlara göre; İnka, Maya, Hitit, Mısır, Sümer ve daha birçok güçlü uygarlık bu dünyaya ilk olarak çivi çakan medeniyetler değildir. Bunlar varlıklarını alt yapısı hazırlanmış çok farklı ve çoğu zaman –Tanrılar Kültürleri- olarak tarif edilen günümüz teknolojilerinden çok farklı ve ileri düzeyde gelişmiş kültürlerin kalıntıları üzerine kurulmuşlardır. Bu gelişmiş kültürlerin bulunduğu uygarlıklar, kayıp olduğu bilinen kıta; MU üzerinde inşa edilmiş olabilir mi?

Antik Kolombiya Uçakları:

İnsanlığın ilk çağlardan beri en büyük hayali olarak bilinir uçmak. Ancak uçmak için gerekli teknolojinin nasıl olacağını hiçbir eski uygarlık ve medeniyet öngörememiştir. Da Vinci’nin yaşadığı dönemde yaptığı birçok modelin mevcut uçuş teknolojisinin önünü açtığı bilinse de Da Vinci’nin ilkel modellerinin hiçbiri günümüz uçuş teknolojileri ile benzerlikler taşımamaktadır. 

Antik Mısır’ın duvarlarında görülen helikopter ve benzer uçan cisimlerin bir tesadüf eseri oluştuğunu söyleyip, milattan önce uçak gibi cisimlerin olabileceği düşüncesini bertaraf edemeyiz. Peki ya Kolombiya uçakları; Bu modeller, tüm detaylarıyla birer uçak modelidir.

Milattan önce 1000 yıllarında Kolombiya’da yaşamış bir medeniyette, altından modern uçak modelleri yapmıştır! Bilinen hiçbir kuş, böcek ya da uçan canlı ile bağdaştırılamayan bu modeller, tüm detaylarıyla birer uçak figürüdür.

Peru’da Nazca çizgileri olarak bilinen 1500’den fazla antik devasa çizimlerin M.Ö. 200 yıllarında yapıldığı düşünülüyor. Peru’nun güney kıyılarındaki Nazca Çölü ve And Dağları’nın kıyıya bakan eteklerine kazınmış olan çok sayıdaki yer çizimi (jeoglif), bilim insanlarının zihninde cevaplanmayı bekleyen pek çok soru bırakmış durumdadır.

Yer çizimlerinin teknik olarak nasıl yapıldığı hakkında hemen hemen hiçbir şey bilinmiyor. Bilim insanları yuvarlak ve spiral karakterli desenlerin çizimini taklit için bazı düzenekler hazırlayıp deneyler yaptı, ancak günümüz teknolojisine rağmen bu figürleri çizebilmek mümkün olmadı. Yüzlerce metreyi bulan çaptaki daireler ya da dairesel olmayan dev figürlerin çizimleri teknik olarak nasıl yapılmış olabilir? Bu soru, Nazca çizgileri hakkındaki diğer pek çok soru gibi bilim insanlarının araştırmaları sonucu ortaya koyulacak muhtemel cevapları bekliyor.

Bu devasa çizgilerin Kolombiya’dan kalkan antik uçaklarla ilişkili olduğu düşünülmektedir. 200 metre genişliğinde ve gökyüzünden bakılmazsa görülmesi imkânsız olan bu şekillerin havadan bakış yardımı olmaksızın çizilebilmesi de mümkün değildir. Bu çizgilerin görülebilmesi için civarda herhangi bir yükselti de yoktur. Çizgilerin çizildiği dönemde, bu şekilleri görebilmek için Kolombiya’nın antik uçakları gibi araçlara sahip olmaktan başka çare yoktur.” (Radikal.com)

Bununla beraber, öyle anlaşıyor ki Nazca çizgilerinin gizeminin çözülmesi için daha pek çok bilimsel araştırma, zaman ve ileri teknolojiye ihtiyaç vardır.

Kaynakça:

  1. Erich Von Daniken, Tarih Yanılıyor, Artemis Yayınları, 2016
  2. http://blog.milliyet.com.tr/milattan-once-teknoloji-cok-daha-ilerideydi---part-2/Blog/?BlogNo=493327
  3. http://blog.milliyet.com.tr/gerceklerinelcisi (Umut Karadaş)
  4. http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/silinin-gizemli-nazca-cizgileri

 

 

 

Kaynak: www.kokpit.aero

Kokpit Aero

Yorum Yap