Bagaj birden çok kişi üzerine kaydedilebilir mi?

  • 20/04/2013 14:35

Aile veya grup olarak uçuyorsunuz. Bagaj tek bir kişinin üzerine sistemde kaydedildi. Çantanız kaybolduğunda, hasarlandığında veya geç teslim edildiğinde ne yapılacak?

Kayıtlı bagajın hasarı, kaybı veya geç teslimi durumunda havayolu şirketlerinin sorumluluğu Türkiye’nin tarafı olduğu Montreal Sözleşmesinin 22/2. maddesine göre, yolcu başına 3 bin 65 TL’lik Özel Çekme Hakkı ile sınırlı. Ancak yolcunun, bagajını verirken özel bir değer bildirebilir.

ÜST LİMİT 3 BİN 65 TL

Türk Sivil Havacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Montreal Sözleşmesinde bu konuya dair açık bir hüküm yok. Anılan ihtimal, Sanchez v. Iberia Airlines davasına konu olmuş ve Barcelona Ticaret Mahkemesi yoluyla dosyayı inceleyen Avrupa Birliği Adalet Divanı, 22 Kasım 2012 tarihli ve C-410/11 sayılı kararı ile Montreal Sözleşmesinin 22/2. maddesindeki sınırı geniş yorumlayarak, bagajın gerçek sahibi yolcu sayısını dikkate almıştır. Türk mahkemeleri de bu yorumu benimsemelidir.

Sonuç olarak yolcu, bagajını ister kendi adına isterse başka bir yolcu adına kaydettirsin, hasar, kayıp veya geç teslim durumunda, kendine ait bagajı için yaklaşık 3065-TL’ye kadar gerçek zararını tazmin talebiyle havayoluna başvurabilir.

Sami Aksoy

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Deniz ve Taşıma Hukuku - Öğretim Elemanı