Fraport TAV Antalya Havalimanı’ndan çevre duyarlılığına çağrı

  • Son Güncelleme: 11/06/19 15:38:41
  • 1

Fraport TAV Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde atık çevirimi istasyonları kurarak atıkların ayrı toplanması ve geri dönüşümü hakkında yolcuları bilgilendirdi.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Dünya Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında çevre ve sürdürülebilirlik amacıyla klasik müzik eşliğinde yolculara Çevre El Kitapçıkları, Tohumlu Kalemler ve Geri Dönüşüm Çantaları dağıttı.

Fraport TAV Antalya Havalimanı faaliyetleri sonucu hava, su, toprak kirliliğinin ve canlı yaşamın olumsuz etkilerini önlemek ya da en aza indirmek için; çevreye duyarlı önemli yatırımlar ve sosyal sorumluluk çalışmaları yapmaktadır. Bu kapsamda; sera gazı emisyon faktörü daha az olan kaynaklardan elektrik üretmek, enerji verimliliği ve tasarrufu çalışmaları yapmak, en yeni teknolojileri kullanmak, atıkları en doğru şekilde yönetmek, tehlikeli atıkların berterafını en uygun şekilde yapılmasını sağlamak, atık su arıtma sistemini etkin şekilde yönetmek, ağaçlandırma çalışmaları yapmak, iş ortaklarımızı ve yakın çevremizin duyarlılığını artırmak için eğitimler vermek, sosyal sorumluluk projeleri üretmek gibi faaliyetler yer almakta.

Biz bu çalışmaların ve yapılan yatırımların yetmediğine, bunun toplumsal duyarlılık haline getirilmesi gerektiğine inanmaktayız. Bu anlayışla en etkin bilinçlenmenin okullardan başlayacağını düşünerek havaalanına yakın bölgede bulunan Antalya-Aksu Rabiye-Mehmet Ülger Ortaokulu ile işbirliği içinde atıkların ayrı toplanması sağlamak için öğrencilere atık geri dönüşümü hakkında bilgiler verildi, atık çevirim istasyonları kuruldu, “Çevre El Kitapçığı” dağıtıldı.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Yönetimi tarafından Okul yönetimi ve öğretmenlerinin çok yakın desteğini alan benzeri projelerin 2024 yılı sonuna kadar her yıl başka okullarla sürdürüleceği belirtildi.

Kuruluşumuzun, çevre konusundaki etkin ve sistematik yaklaşımı; ulusal ve uluslararası ölçekte aldığı Yeşil Havaalanı Kuruluşu, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Havaalanı Karbon Akreditasyonu 3+ Seviye belgesi ile kurumsallaşmıştır.

Bu faaliyetlerin sonuçlarından elde edilen rakamsal veriler bu çalışmaların önemini açıkça gözler önüne koymaya yardımcı olacaktır. 2015-2018 yılları arasında 58.910 t CO2 karşılığında yenilenebilir kaynaklara yatırım yapılmıştır. Kişi başı (PP) sera gazı salınımı 2015 yılında 0,603 kgCO2 iken 2018 yılı verilerine göre önemli azalmayla 0,328 kgCO2 olarak gerçekleşti.

Bu bilgilere ilave olarak 2011 yılında başlatılan 400 Hz Projesi ile uçakların yerde motorlarını susturmaları ile daha az salınım yapmalarını sağlamıştır. Grafikte 2011 yılında 78.802 adet uçak kalkışı ile 2.387 tCO2 daha az salınım yapılmışken, 2018 yılında 93.638 uçak operasyonu sonucu ise 17.706 tCO2 daha az salınım yapmıştır. Söz konusu yıllar arasında toplamda 97.895 tCO2 salınımı azaltılmıştır. Bu veriler yaklaşık 23.000 aracın bir yıl süreyle trafikten uzaklaştırılmış olması anlamı taşımaktadır.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürleri Deniz VAROL ve Bilgihan YILMAZ Dünya Çevre Haftası’nda bu anlamlı çalışmaya verdikleri destek ve işbirliği için okullarımızın yönetim kadrosuna, öğretmenlerine ve sevgili çocuklara teşekkürlerini iletti. 

Kaynak: www.kokpit.aero

Kokpit Aero

Yorum Yap