Adnan Koşcağız

Hezekiel’in tekerleği

  • Son Güncelleme: 19/10/19 20:05:59
  • 0

Bu satırlarda bazen Eski Tarihten, Mitolojiden, Dinlerden, bazen de yaşadığımız olaylardan ve gerçeklerden yola çıkarak yazılmış makaleler bulacaksınız. Bu makaleleri okurların değerlendirmelerine sunarken onların düşünce yumağında bir kıvılcım oluşturmak amaçlanmıştır.

İncil’de yer alan ve “Hezekiel’in Tekerleği” diye anılan hikâye ilginçtir. 1611 King James İncil’inde, Peygamber Hezekiel’in İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil’de sürgünde yaşadığı belirtilir. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslenir.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyordu. Yazdığı kitabında tanrının suretini gördüğü anı şöyle anlatır:

“Kevar Irmağı kıyısında sürgünde yaşayanlar arasındayken gökler açıldı, Tanrı'dan gelen görümler gördüm. Kuzeyden esen kasırganın göz alıcı bir ışıkla çevrelenmiş, ateş saçan büyük bir bulutla geldiğini gördüm. Ateşin ortası ışıldayan madeni andırıyordu. En ortasında insana benzer dört canlı yaratık duruyordu, her birinin dört yüzü, dört kanadı vardı. Bacakları dimdikti, ayakları buzağı ayağına benziyor ve cilalı tunç gibi parlıyordu.

Dört yanlarında, kanatların altında insan elleri vardı. Dördünün de yüzleri, kanatları vardı. Kanatları birbirine değerek dosdoğru ilerliyor, ilerlerken sağa sola dönmüyordu. Her yaratığın dört yüzü vardı, önde dördünün yüzü insan yüzüne, sağda dördünün aslan yüzüne, solda dördünün öküz yüzüne, arkada dördünün kartal yüzüne benzer bir yüzü vardı. Yüzleri böyleydi. Kanatları yukarıya doğru açılmıştı. Her yaratığın iki kanadı yanda öbür yaratıkların kanadına değiyor, iki kanatla da bedenlerini örtüyordu.

Her biri dosdoğru ilerliyordu. Ruhları onları nereye yönlendirirse, sağa sola sapmadan oraya gidiyorlardı. Canlı yaratıkların görünüşü yanan ateş közleri ya da meşale gibiydi. Ateş yaratıkların ortasında hareket ediyordu; ışık saçıyor ve içinden şimşekler çakıyordu. Yaratıklar şimşek çakar gibi hızla ileri geri gidip geliyorlardı.

Bu dört yüzlü yaratıklara bakarken, her birinin yanında, yere değen bir tekerlek gördüm. Tekerleklerin görünüşü ve yapısı şöyleydi: Sarı yakut gibi parlıyorlardı ve dördü de birbirine benziyordu. Görünüşleri ve yapılışları iç içe girmiş bir tekerlek gibiydi.

Hareket edince yaratıkların baktıkları dört yönden birine doğru sağa sola sapmadan ilerliyordu. Tekerleklerin kenarı yüksek ve korkunçtu; hepsi çepeçevre gözlerle doluydu. Canlı yaratıklar hareket edince, yanlarındaki tekerlekler de hareket ediyordu; yaratıklar yerden yükseldikçe, tekerlekler de onlarla birlikte yükseliyordu. Ruhları onları nereye yönlendirirse oraya gidiyorlardı. Tekerlekler de onlarla birlikte yükseliyordu. Çünkü yaratıkların ruhu tekerleklerdeydi.

Kubbeye benzer, billur gibi parlak ve korkunç bir şey canlı yaratıkların başları üzerine yayılmıştı. Kubbenin altında kanatlarının biri öbürünün kanatlarına doğru açılmıştı. Her birinin bedenini örten başka iki kanadı vardı. Yaratıklar hareket edince, kanatlarının çıkardığı sesi duydum. Gürül gürül akan suların çağıltısını, her şeye gücü yetenin sesini, bir ordunun gürültüsünü yansıtıyordu. Durunca kanatlarını indiriyorlardı.”

Eski Ahit’in başlangıç bölümünde Hezekiel’in ismiyle anılan bölümdeki tasvirler böylece sürüp gidiyor. Peygamberin anlattığına göre, canlı yaratıklar birlikte hareket ediyorlardı ve tam ortalarından tıpkı bir aşağı bir yukarı hareket eden meşaleler gibi, yanan kömür ateşlerine benzeyen bir şey çıkıyordu. Hezekiel bu manzarayı “Tanrının görkemine benzer bir şey” olarak yorumlamıştı. 

Ancak tasvirdeki ayrıntılar başka bir yaşama ait bilgilerin ipuçlarını da veriyor olabilir miydi?

      Kaynakça: 

  1. http://siriusufo.org/hezekielin-tekerlegi/
  2. https://kutsal-kitap.net/bible/tr/index.php?mc=1&sc=831
  3. https://incil.info/arama/Hezekiel+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: www.kokpit.aero

Kokpit Aero

Yorum Yap