f Havacılar vergi indiriminden faydalanacak mı?
Sertaç Sedat Köksal

Havacılar vergi indiriminden faydalanacak mı?

  • Son Güncelleme: 30/09/13 02:33:48
  • 0

Havacıların merak ettiği konulara köşemden her hafta değinmeye çalışıyorum. Bu hafta okuyucularımızdan gelen bir soruyu bilinmeyen yönleriyle açıklayacağım.

Sertaç Bey, ben diyabet hastasıyım. Yakında askere gideceğim. Ancak askeri hastane bana sağlık koşulları bakımından elverişsiz raporu verebilir. Bu durumda ben vergi indirimi kapsamına girebilir miyim? Maaşım artar mı?

Ülkemizde engelli vatandaşlarımız için devletimiz pozitif ayrımcılıklar getirmiştir. Bunlardan biri de vergi indirimleridir. Engelli vatandaşlarımızın veya bakmakla yükümlü olduklarından engelli olan vatandaşlarımızın gelir vergileri vergi indirimi kapsamındadır.

GELİR VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE VERGİ İNDİRİMİ HAKKINIZ VAR MI?

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31.   maddesine göre ücretli çalışan engelli veya bakmakla yükümlü olduğu engelli bireyi bulunanlar, serbest meslek kazancı elde eden engelli veya bakmakla yükümlü olduğu engelli bireyi bulunanlar ve basit usulde vergilendirilen engelliler gelir vergisi indiriminden yararlanabilirler.

Tasnif Etmek gerekirse;

Engelli olup ücretli çalışanlar ile bakmakla yükümlü olduğu engelli bir birey bulunan ücretli çalışanlar( 4/A ve 4/B sigortalıları eski SSK ve Emekli Sandığı sigortalıları)

Engelli olup serbest meslek kazancı elde edenler ile bakmakla yükümlü olduğu engelli bir birey bulunan serbest meslek kazancı elde edenler. (4/B’liler eski Bağ-Kur sigortalıları)

Basit usulde vergilendirilen engelliler.

SİGORTALILARIN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI KİMLERDİR?

Özürlü kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatına veya sosyal güvenlik mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan anne, baba, eş ve çocuklardır.

SAKATLIK İNDİRİM ORANLARI NASIL BELİRLENİR?

30 Mart 2013 tarihinden sonra kişilerin veya bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ”in ekinde yer alan yetkili sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık raporlarına göre birinci, ikinci ve üçüncü dereceden engelli oldukları tespit edilenler sakatlık indiriminden faydalanırlar. Yapılacak derecelendirme şu şekildedir;

Birinci derece- %80 ve üstünde işgücü kaybı bulunanlar

İkinci derece-%60-%79 arası işgücü kaybı bulunanlar

Üçüncü derece- %40-%59 arası işgücü kaybı olanlar

Derecelendirmeden de anlaşılacağı üzere vergi indiriminden faydalanmanın en önemli koşulu kişinin veya bakmakla yükümlü olduğu yakınının %40 ve üzeri işgücü kaybına uğramasıdır.

VERGİ İNDİRİMİ NASIL UYGULANMAKTA

Sakatlık indirimi uygulaması ücretli çalışanlar için gelir vergisi tevkifatından indirme şeklinde gerçekleşir. Yani ücretli çalışanların brüt ücretlerinden daha az gelir vergisi kesileceği için net ücretleri aynı şartlardaki diğer ücretlilere oranla daha yüksek olmaktadır. Brüt ücret hesabında her yıl belirlenen oranlarda matrah indirimi yapılacağı için indirim uygulanan mükellef daha az kazanmış gibi daha az vergi öder.

2013 YILI İÇİN  AYLIK SAKATLIK İNDİRİM TUTARLARI

İş gücü kaybı oranı %40 ile %59 arasında olan 3. derecede engelliler için 190 TL

İş gücü kaybı oranı %60 ile %79 arasında olan 2. derecede engelliler için 410 TL

İş gücü kaybı oranı %80 ve üzeri olan 1. derecede engelliler için 800 TL

İNDİRİMDEN FAYDALANMAK İSTEYENLER NE YAPMALIDIR?

Engelli olup ücretli çalışanlar;

Çalıştığı işyerinden alacağı ücretli çalışan olduğunu gösterir belge

Nüfus cüzdanı örneği ve 3 adet vesikalık fotoğraf

Bakmakla yükümlü olduğu özürlü bulunan ücretli çalışanlar için;

Ücretlinin çalıştığı işyerinden alacağı ücretli çalışan olduğunu gösterir belge

Özürlü kişinin nüfus cüzdanı örneği ve 3 adet vesikalık fotoğrafı

Ücretlinin özürlü kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösterir belge

İle birlikte dolduracakları dilekçe ile ilgili vergi dairesi müdürlüklerine başvuran engelli veya engelli yakınları müdürlüklerce engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere sevk edilecektir. Sevk sonucu belirlenecek işgücü kaybı oranında sakatlık indiriminden faydalanılacaklardır.

Sertaç Sedat KÖKSAL

Soru Görüş ve Önerileriniz İçin,

E-posta: sertack@hotmail.com

Twitter: @sertackoksal

 

 

 

 

 

 

Kaynak: www.kokpit.aero

Kokpit Aero

Yorum Yap