İkinci Revell-Adore Oyuncak yarışması 29 Kasım'da!

  • 21/09/2015 12:49

Plastik model uçak meraklılarını bir araya getirecek İkinci Revell-Adore Oyuncak Model Uçak Yarışması, dört ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Ödül töreni ve serginin 29 Kasım 2015 tarihinde yapılacağı yarışmaya katılmak için model teslimatının 27 Kasım Cuma günü saat 18.00’e kadar yapılması gerekiyor.

HANGİ KATEGORİLER VAR?

Dört ana dalda yapılacak yarışmada Pervaneli Uçaklar, Jet Motorlu Uçaklar, Gösteri Uçakları ve ilk defa gerçekleştirilecek Star Wars Modelleri grupları bulunuyor. Her grubun altında ise gençler ve yetişkinler kategorisi yer alıyor.

BİRİNCİ REVELL - ADORE OYUNCAK YARIŞMASI İÇİN TIKLAYIN

Modeller Değerlendirme Kurulu tarafından 28 Kasım 2015 Cumartesi günü değerlendirilecek. Ödül töreni 29 Kasım 2015 Pazar günü saat 14.00'da İstanbul Havacılık Müzesinde yapılacak. Mekan ve tarih ile ilgili değişiklikler olması durumunda www.adoreoyuncak.com web sitesinde duyurulacak. Her Kategorinin birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne Adore Oyuncak tarafından önceden belirlenen belge - plaket ve / veya ödül verilecek.

İŞTE YARIŞMA ŞARTLARI

a. Yarışmacının Gençler Kategorisinde yarışabilmesi için 18 yaş altında 1996 ve sonrasında doğanlar) olması gerekmektedir.

b. Yarışmacılar birden fazla kategoride yarışabilirler. Örneği hem Pervaneli uçaklar yetişkinlerde hem de Jet motorlular yetişkinlerde yarışmaya katılabilir.

c. Model, yarışmacının kendisi tarafından yapılmış olmalıdır. d. Yarışmaya katılacak model, modelcinin ismi belirtilerek başkası tarafından yarışmaya getirilebilir ve modelcinin ismiyle yarışmaya katılabilir.

d. Yetişkinler sınıfında yarışan her model için, kayıt sırasında modelin boyama ve üzerindeki tüm işaretlerin gerçeğe uygunluğunu kanıtlamak amacıyla belge verilmesi, gerekli görüldüğü takdirde modeli yapan kişiden talep edilecektir.

e. Değerlendirmede modellerin tam uçak olması göz önünde bulundurulur. Kokpit vs. gibi uçağa ait herhangi bir bölümün modellemeleri değerlendirme dışı bırakılır.

f. Hazır modeller ile boyasız kitler değerlendirme dışı bırakılır.

g. Modeller Aşağıdaki Değerlendirme Kurulu Adore Oyuncak tarafından belirlenip, hem sosyal medyada hem de www.adoreoyuncak.com'da duyurusu yapılacaktır. Değerlendirme kurulu değişiklik gösterebilir ve değişiklik yapma hakkı Adore Oyuncak, saklıdır.

h. Modeller uygun değer koruma koşullarında olacaklarsa da, oluşabilecek zararlardan Adore Oyuncak ve ya Revell sorumlu değildir.

I. Yarışma yukarıda belirtilen gruplamalar çerçevesinde yapılacak ve her grupta ilk 3 modele ödül verilecektir. Katılımın yeterli olmaması durumunda kategori iptalinin tüm hakları Adore Oyuncak, aittir.

i. Bir modelci katılımı halinde l'den fazla kategoride ödül alabilir.

j. Bir modelci jürinin uygun bulması halinde aynı kategoride de l'den fazla ödül alabilir.

m. Yarışmacı ve ziyaretçiler Havacılık Müzesi'nin giriş - çıkış ve ziyaretçi kurallarına uymakla yükümlüdürler.

n. Adore Oyuncak yarışmaya ve modellere ait fotoğraf video gibi görselleri, gerek kendi tesislerinde gerekse internet sitelerinde dilediği gibi kullanma hakkına sahiptir. Yarışma ve modeller ile ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar için model (eser) sahiplerine ayrıca bir telif ödemesinde bulunmaz.

o. Yarışmaya katılan yarışmacılar, Değerlendirme Kurulu kararlarını ve yarışma ile ilgili şartname hükümlerini aynen kabul ederler.

MODEL DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK

a. Temel Yapım

(1) Çapak, kalıp izi, kalıptan kaynaklanan dolgu ve itici izleri, tescil işaretleri ve benzer kalıptan kaynaklanan hataların giderilmesi.

(2) Gerçek uçakta olmayan birleşim izlerinin yok edilmesi.

(3) Hatalı kontur çizgilerinin düzeltilmesi (olması gereken ölçüden daha ince radom, hücum kenarı yanlış çizgide ilerleyen kanat vb).

(4) Dolgu ve düzeltme esnasında kaybedilen detaylann modelin genel detay seviyesiyle aynı noktaya getirilecek şekilde baştan yapılması.

(5) Hizalama

(a) Kanatlar ve yatay stabilizeler Uçaktan kaynaklanan özel bir durum yoksa önden bakıldığında simetrik açılarda olması.

(b) Üst görünüm: Kanat ve stabilizelerin uçağın merkez hattı baz alınarak iki tarafta da aynı hizada olmaları.

(c) Çoklu dikey stabilizeler önden bakıldığında gövdeye simetrik açılarda, yandan bakıldığında ise aynı hizada yerleştirilmiş olmaları.

(ç) Hava girişleri ve motor çıkışları. On, arka, yan ve üstten bakıldığında doğru hizalanmış olmaları.

(d) Iniş takımları: Elemanların ön, yan ve alt görünümlerinde birbirleriye ve gövdeyle düzgün hizalanmaları.

(e) Mühimmat vs: birbirleriyle ve uçakla doğru hizalanmaları.

(6) Kanopi ve diğer saydam parçalar.

(a) Saydam ve yapıştıncı yada tesviyeden kaynaklanan yüzey problemlerinin olmaması.

(b) Güneşlik, kanopi ve diğer soydam parçaların gövdeyle birleşim yerlerinde oluşabilecek boşlukların doldurulması.

 (c) Bütün soydam parçaların çiziksiz ve maskeden kaynaklanan boya lekelerinden anndınlmış olması.

(7) Dekaller; ister sulu ister kuru olsun çıkartmaların yüzeyde boyanmış gibi durmaları; hava kabarcıklarının yok edilmesi, yüzey çizgilerinin yedirilmesi, mat yüzeyden kaynaklanan parlamaların olmaması.

b. Detaylar

(1) Kit tarafından kalın verilmiş parçalar inceltilmeli veya değiştirilmeli; misal, kanalların firar kenarları, mühimmatlann finleri, iniş takım kapakları, açık kapakların kenarları vb.

(2) Iniş takım yuvalar', hava alığı, egzoz çıkışı gibi açıklıkların uygun şekilde modelin içi görünmeyecek şekilde kapatılması.

(3) Namlular, çeşitli hava kanalları gibi detayların delinip açılması.

(4) Modele eklenen detayların ölçekli ya da çok yakın olarak imal edilmesi.

 (5) Modele takılan mühimmat türevi ekstra parçalann detay seviyesi olarak modelin genelini yakalaması ve yüklemenin gerçek uçakta yapılan yüklemelere uygunluk göstermesi.

 (6) Kullanılan detay sellerinin (metal, PE, resin) modele düzgün uygulanması, özellikle PElerin modelin yüzeyine uygun olarak şekillendirilmesi.

c. Boyama ve Bitirme

(1) Modelin yüzeyi boyama aşamasından sonra yapım aşamasına dair izler taşımamalı (yapıştım', zımpara, parmak izi vb).

(2) Modelin bitişi düzgün olmalı. Eğer baz alınan gerçek uçakta bulunan düzensizlikler modele yansıtıldıysa belgelerle desteklenmeli.

(a) Fırça izi, tüylenme, fırça kılı olmamalı.

(b) Boyada portakal kabuğu efekti, çatlama veya tozlanma (kanat kökleri, dik açılı bağlantılar vb gibi yerlerde) olmamalı.

(c) Vernik tabakasının hatalı uygulamasından kaynaklanan parlaklık farkları olmamalı.

(3) Boya geçişlerinin gerçeğe uygun olması, maskelemedeki hatalardan kaynaklanan dumanlamanın olmaması. Geçişlerin belgelere uygun olarak aşırı püskürtmeden kaynaklanan tükürmelere mahal vermeden ölçekli yapılması.

(4) Saydam parçaların çerçevelerinin keskin, net ve düzgün hattı olması.

(5) Atmosferik etkilerin yansıtılması (eskitme, yıpratmal durumunda ölçeğin göz önüne alınması. Belgelenmiş gerçek uçağın referans alınması (kullanıldığı bölge, şartlar vs) ve bu efektlerin modelin genelinde bütünlüğünü muhafaza etmesi (fabrika çıkışı bir dış boyaya (ışın eskitilmiş bir pilot mahalli kaymamak gibi. Modeli yapılan uçağın özel bir durumu söz konusuysa bunun belgelerle desteklenmesi.

d. Yapıştırmalar

(1) Düzgün hizalanmalan (eğer modeli yapılan uçağın bu tip işarellerde özel bir durumu söz konusuysa belgelenmesi dolayısıyla modelcinin hata yapmadığının ve mevcut özel durumu birebir yansıttığını kanıtlaması).

(2) Bazı uçak modellerinde bu tip işaretlerde boyama yerine hazır çıkartmalar kullanılmaktadır. Gerçek çıkartmalarda uygulamadan kaynaklanan bir gariplik söz konusuysa ve bunlar modele yansıtıldıysa belgelendirilmesi.

e. Renkler

Boyaların renkleri, aynı firmaya ait olsa bile, aynı şekilde üretilmelerine rağmen seriden seriye ton farklılıklarına sahip olabilmektedir. Değişik kullanım mecraların boya, değişik şekillerde etkilemektedir. Bütün boyalar gerek atmosferik şartlardan gerekse güneş ışığından dolayı ton kaybına uğramakta dır. Bunun yanı sıra baktığınız mesafe de bayanın tonunu algılamanızı etkilemektedir. Kötü uygulama ve bakım gerçek uçaklarda renk konusunda problemlere sebebiyet vermektedir. Bu nedenle büyük hatalar Red Arrows uçağını yeşile boyamak gibi) haricinde kabul edilebilir ton farkları modelin gerçeğe uygunluğunu etkilemez. Buna rağmen modelde eğer olması gereken renge oranla ciddi ton farkı gibi hususlar varsa belgelendirilmelidir.