f Pilot kimdir, nedir? Emekli Kaptan Pilot Adnan Koşcağız yazdı
Adnan Koşcağız

Pilot kimdir, nedir? Emekli Kaptan Pilot Adnan Koşcağız yazdı

  • Son Güncelleme: 2/08/19 17:37:56
  • 0

Pilot; hususî veya profesyonel olarak bir hava taşıtını kullanan, sevk ve idare eden kişidir. Sivil veya askerî havacılık sektörlerinde çalışırlar veya hobi olarak uçuş gerçekleştirirler.

Burada bir pilotu tanımlamak için çok fazla özellik sayılabilir ancak Divanü Lugat-it-Türk adlı eserin birinci cildinde belirtilen ve İslam kaynaklarında da geçen Türk’ün özellikleri buraya tam uymaktadır. “Türklerde güzellik, sevimlilik, edep, büyükleri ağırlamak, sözünü yerine getirmek, sadelik, yiğitlik, övünmemek, mertlik gibi övgüye değer sayısız özellikler vardır”

Bir de Atatürk’ün söylemine bakalım. Atatürk'ün Türk halkına biçtiği 3 görev; Türk öğün, çalış, güven. Vatanımızla, Türk olmakla, kültürel mirasımızla öğünmek, ülkeyi daha iyi yerlere getirmek için çalışmak ve yapabileceklerimiz konusunda kendimize güvenmek.

Başlangıçta konuya pilottan girdik ama Türk’ün özelliklerinden bahsetmeye başladık. Konu başka yerlere kaymadan Türk’ün tanımını da yapalım.

Türk; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse.(TDK Büyük Türkçe Sözlük)

Pilot her şeyden önce iyi bir insan olmalıdır. İnsani duyguları gelişmiş ve öğretici olmalıdır, demekteydi büyüklerimiz. Uçuş eğitimine başlarken ilk öğretiler; Pilot aynı zamanda Havacı, Denizci, Karacı, Polis, Hukukçu, Teknisyen, Kule-Radar Operatörü, Sanatçı, Meteoroloji uzmanı, İşletmeci olmalıdır denmekteydi.

Bunlar nasıl mı olacak? Pilotaj eğitiminden önce uçuş okullarında yapılan yer dersleri bu konuların çoğunu kapsamaktadır. Aslında pilot eğitimi için seçilen adayların bu özelliklere uygun olmaları gerekmektedir. Yapılan testler direk olarak buna yönelik olmasa bile bu özellikleri çağrıştırmaktadır. Gerçekte burada sayılan özellikler başlı başına birer meslek dalını kapsamaktadır. Söz konusu olan; uçuşu ve uçucuyu ilgilendirdiği kadarını bilmektir.

Sonuç olarak, havacılık bir yetenektir. Yaşam tarzıdır. Risk yönetimini doğasında devamlı yaşatan, başkalarının yaşam sorumluluğunu da yetkilendiren bir olgudur. Bu nedenle her girdisi, hâkim bir unsur olarak ciddiyetle ele alınmalıdır. Resmî ve sivil otorite kanla yazılmış kurallar üzerine taviz vermemelidir. Takımdaşlık ve koordinasyon sürekli tutulmalıdır. Eğitimi zor ve uzun, tecrübesi çok değerli olan bu mesleğin, ekonominin diğer ürün çeşitleri gibi temini düşünülür ise, bunun getireceği yüksek maliyet ve yaşam acılarının telafisi asla mümkün olmayacaktır.

“Buluştuğunda; bir olursun, yek olursun, tek olursun.

Kanatlarını açmış hadi diye bağırır, içten içe sana.

Kalkış anındaki sürat tüm iliklerine işler, kesildi mi ayakların yerden.

Bir süre geçmişi tümüyle yerde bırakırsın.

Adrenalin damarlarında şaha kalkar.

Geleceğe süzülürsün gün batımında.”

TUNÇ

Kaynakça:

1.Gökten Düşen Fısıltılar, Adnan Koşcağız, Kuledibi Yayınları, 2015

2.https://www.hvkk.tsk.tr/T%C3%BCrk_Hava_Kuvvetleri/%C4%B0nsan_Kaynaklar%C4%B1/E%C4%9Fitim_ve_%C3%96%C4%9Fretim/U%C3%A7u%C5%9F_E%C4%9Fitimi

Kaynak: www.kokpit.aero

Kokpit Aero

Yorum Yap