Aybars Meriç

SİHA’ların etkisi nasıl artırılır? (1)

  • Son Güncelleme: 14/07/18 07:53:54
  • 6

Bu sefer çok daha farklı bir yazı dizisi ile karşınızdayım. Bildiğiniz gibi bilgi fikir sahibi kılar. Fikir analiz yeteneğinizin temel taşıdır. Analiz yeteneği ise çözüm üretmenin ilk ve onulmaz gerekliliğidir. Bundan sonra üretmiş olduğum çözümlerden bazılarını halka açık biçimde yayınlayacağım. Değerlendirip değerlendirmemek ilgili makamlara kalmış bir husustur. Fakat bu çözümlerin siz uzman okuyucularımızın da bilgi ve deneyim süzgecinden geçmesi, görüş ve katkılarınızla daha da iyi hale gelmesi öncelikli arzumuzdur.

En basit ve temel çözüm önerilerinden başlayarak projelerimizi sıralayalım:

Proje 1 – Daha hesaplı SİHA mühimmatı                                                                                                                :

Bildiğiniz gibi TSK envanterinde ANKA ve Bayraktar serisi SİHA’lar bulunmaktadır. Bunlar şu an için MAM-C ve MAM-L mühimmat tiplerini kullanmaktadırlar. Bu iki mühimmatın da sevk yakıtı yoktur ve serbest düşümlüdür. Lazer algılayıcıya sahiptir ve SİHA tarafında lazerle işaretlenen hedefe yönelir. Akıllı mühimmatlar olup hata düzeltme ve rota tespiti gibi hususları kendi başlarına hesaplarlar.

Problem : Mühimmat maliyetini nasıl düşürebiliriz?

Çözüm  : Söz konusu mühimmat tipleriyle ilgili komple teknik veri paketi ve tüm detaylar ilgili kurumlarca bilinmektedir. Bu mühimmatların uçuş ve seyir profilleri bellidir. Meteorolojik koşullardan etkilenmeleri de hesaplanabilir niteliktedir. Bir SİHA’nın bu serbest düşümlü mühimmatları kullanmak için girmesi gereken atış paterni de gerekli bir ön şarttır. Öyleyse bu her zerresine hâkim olduğumuz mühimmatın bilgilerini, daha hesaplı ve düşük maliyetli bir güdüm sistemine geçiş yapmak için kullanabiliriz.

Şimdi var sayalım ki… Bu mühimmat üzerindeki lazer algılayıcı başlık ve karmaşık bilgi işlem elemanlarını tamamen çıkardık. Çok ciddi bir maliyet düşüşü sağlarız. Mühimmatın arkasına belirli bir frekansta titreşen IR Led koyalım. Böylece mühimmatın havadaki seyrini ve her türlü sapmasını takip edebiliriz. SİHA üzerindeki gözlem ekipmanı bu sayede hem hedefi hem mühimmatı takip edebilir hale gelir. Mühimmatın üstünde bir güvenli ve frekans atlamalı RF anten olsun. Bu RF anten ile SİHA mühimmata gerekli yönlendirme ve hata düzeltmeyi iletebilir. Böylece SİHA bu ucuz tip mühimmatı aynı başarıyla hedefine ulaştırabilir.

Burada can alıcı nokta şudur. Biz mühimmatın üzerindeki tek kullanımlık aklı ve onu desteklemesi (batarya dâhil) gereken sayısız alt elemanı çıkaracak; bu aklı SİHA sistemi üzerinde bir program haline getirecek, birden çok sefer kullanılabilir bir yapıya kavuşturabileceğiz. Böylece yarı akıllı ve ciddi biçimde hesaplı yeni bir SİHA mühimmatı doğmuş olacaktır.

Yorumlar: Çok gelişmiş EH kabiliyetine sahip olan unsurlar tarafından, frekans atlamalı ve dayanıklı bile olsa RF karıştırılabilir. Düşman EH açısından farklı teknik ve taktikler de deneyebilir. Fakat anti-terör operasyonları ve birçok komşu ülke bu kabiliyetten mahrumdur. Gelişmiş ülkeler için gerekli olan lazer güdümlü mühimmatlarımız ise zaten stoklardaki yerini koruyacaktır.

Haklar  : Devletimizin, milletimizin ve savunma sanayimizin çıkarı gözetilerek paylaşılan bu fikir ve konseptlerin hayata geçmesi için, üzerimize düşen bir vazife olursa, yerine getirmeye hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz.

Proje 2 – Daha etkili SİHA demet mühimmatı                                                                                                      :

Bildiğiniz gibi askeri intikaller, bir arada yapılmaz. Personel belirli bir aralıkta birbirini takip ederek intikal eder. Bu sürede de arazideki boşlukları, doğal sızma yollarını ve askeri zirveleri kullanırlar. Dolayısıyla gerek teröristleri gerekse düşman askerlerini bir araya gelmiş vaziyette yakalamak ve topluca imha etmek oldukça zordur. Aynı şekilde kırsalda ya da şehirde mevzi almış düşman için de aynı husus geçerlidir. Özellikle sayılı mühimmat taşıyan SİHA unsurlarımız için bu durum oldukça karmaşıktır. Bu çözüm bu zorluğu aşmak üzere şekillendirilmiştir.

Problem: Dağınık ya da intikaldeki düşman kuvvetleri, SİHA ile imha etmenin etkili bir yolunu bulabilir miyiz?

Çözüm : Proje 1 ile mühimmat maliyetlerini epeyce düşürmüştük hatırlarsanız. Şimdi 25 kg. ağırlığında tek bir mühimmat yerine, 5 kg. ağırlığında, 5 adet seri salınacak, salvo mühimmat hayal ediniz. Her biri, havan mermisi misali aerodinamik şekle sahip olsun. Hatta bunu aerodinamik bir kanat podu içine sıralı biçimde de yerleştirebilirsiniz. Her mühimmat kaç numaralı kimliğe sahip olduğunu bilecek. Arkalarında bir önceki projedeki gibi IR Led ve RF anten olacak. Tek farkı operatör bunlara istediği bir açı ve paternde düşüş emri verebilecek. Böylece dağınık düşman kuvvetleri tek salvoda hedef alınabilecektir.

Örneğin bu beş adet mühimmata, 360 derecelik her hangi bir yön doğrultusunda, 5 metre aralıkla çizgisel bir düşme emri verilebilir. Bu çizgisel düşme emri 10, 20, 30, 40, 50 vb. her hangi bir açı çizecek şekilde, saat yönü ya da tersine, dairesel bir yay çizmek üzere, 3, 5, 8 m. vs. aralıklarla verilebilir. Belli biz sanal çizginin sağ ve sol taraflarına, misalen 2 metre aralıklarla, zikzak biçimli bir düşme paterni ön görülebilir. Ya da düşmanın toparlandığı ender anlardan birinde, veya önemli bir düşmanın ölümünü kesinleştirmek amacıyla, 4,5,6 metre kenar uzunluğuna sahip sanal bir karenin, bir merkezine ve dört köşesine düşecek şekilde atış grubu toparlanabilir.

Böylece yine beynini çok kullanımlı olarak SİHA üzerinde barındıran, hala daha hesaplı, fakat aynı zamanda bu hesaplılıktan etkinlik adına ufak bir taviz vermiş, ilave bir silah sistemi devreye sokulmuş olacaktır.

Yorumlar : Düşme paterni alternatifleri SİHA ve SİHA operatör konsolunda yazılımsal olarak yüklü olacaktır. Operatör sistem tarafından, akıllı imaj tarama yazılımı vasıtasıyla kendisine önerilen bir paterni seçebileceği gibi, daha uygun bir zamanı bekleme veya farklı bir patern seçme şansına da sahip olacaktır. Örneğin çizgisel bir paternde ilerleyen düşmana karşı sistem çizgisel bir vuruş önerebilir. Fakat bu düşmanlardan ikisi ağır makineli tüfek ya da MANPADS / ATGM gibi değerli bir hedef taşıyor ise, operatör bunların imhasını kesinleştirmek için, merkez nokta etrafına dağılmış toplu bir imha paterni seçebilir. Bu nedenle inisiyatif daima İHA personelinde ve askeri makamlarda kalmış olacaktır.

Haklar : Devletimizin, milletimizin ve savunma sanayimizin çıkarı gözetilerek paylaşılan bu fikir ve konseptlerin hayata geçmesi için, üzerimize düşen bir vazife olursa, yerine getirmeye hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz.

Yarın da iki yeni proje ile karşınızda olacağım. Bu diğer projeler aynı çerçevede yer alsa bile, beklediğinizden daha farklı ve nitelikli olacaklar. Yorum ve önerileriniz bizim için oldukça değerli.

Aybars Meriç

Kıdemli Güvenlik ve Savunma Danışmanı / Lightning-HiTec

 

Kaynak: www.kokpit.aero - ÖZEL

Facebook

Kokpit Aero

Yorum Yap