T-70 Helikopteri'ne Aselsan imzası

  • 12/11/2014 04:56

Genel Maksat Helikopter Programı, Savunma Sanayii İcra Komitesi Kararı ile Kara Kuvvetleri Komu­tanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jan­darma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere altı kullanıcının toplam 109 adet genel mak­sat helikopteri ihtiyacını karşılamak üzere başlatıldı.

Proje kapsamında Sikorsky firmasının S-70i modeli helikopteri, lisans altında üretim modeli ile Türkiye’de üreti­lecek olup, üretim lisansı Türkiye’nin ileriki dönemlerdeki ihtiyacını da karşılayacak şekilde toplam 300 adet helikopterin üreti­mini kapsıyor.

ASELSAN'A KRİTİK GÖREV

ASELSAN, program kapsamında heli­kopterlerde kullanılacak olan kritik görev, seyrüsefer, haberleşme ve elektronik harp sistemlerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve entegrasyon faaliyetlerinin gerçekleştiril­mesi için hem Sikorsky hem de TAI fir­maları ile sözleşme imzalandı.

Sikorsky S-70i International BlackHawk Temel He­likopterinin mevcut uçuş yönetim siste­minin yerini ASELSAN tarafından yazılımı ve donanımı tümüyle milli ve özgün olarak geliştirilecek olan ASELSAN Integrated Modular Avionics System (IMAS) alacak ve bu süit hem Türkiye’deki son kullanı­cılara, hem de Sikorsky S-70i helikop­terinin standart aviyonik çözümü olarak dünya pazarına sunulacak.

Sikorsky ile imzalanan sözleşmeye göre IMAS, yalnız­ca Türkiye’nin almayı planladığı 109 adet helikopterde değil, aynı zamanda Sikorsky tarafından Türkiye dışında ülkelere satıla­cak olan en az 164 helikopterde daha kul­lanılacak.

IMAS çözümünün donanım ve yazı­lım mimarilerinin oluşturulması sırasında, 1999 yılından itibaren kazanılmış olan Black Hawk modernizasyon ve sistem entegrasyonu tecrübesinin S-70i helikop­terine de yansıtılması planlanmakta; orta­ya çıkacak sistem çözümü ile S-70i heli­kopterinin dünya helikopter sanayisinde bir adım daha öne çıkması ve böylece ASELSAN ürünlerinin çok farklı coğrafya­larda ve koşullarda hizmet vermesi hedef­leniyor.

ASELSAN İLE SİKORSKY BİRLİKTE ÇALIŞACAK

IMAS kapsamında bulunan cihazla­rın geliştirme faaliyetlerinin ve laboratuar testlerinin tamamlanmasının ardından, Si­korsky tarafından ASELSAN’a getirilecek bir S-70i helikopteri üzerine bu sistemle­rin entegrasyonu/enselasyonu yapılacak ve Sikorsky pilotları tarafından ASELSAN mühendislerinin katılımı ile uçuş testleri gerçekleştirilecek. Geliştirme faaliyetle­ri Sikosky Kalite Güvencesi Kurulu (QAB) tarafından uçuşa elverişlilik onayının veril­mesi ile tamamlanacak.

IMAS sayesinde görev bilgisayarları ile çok işlevli gösterge­ler tek bir ekipman üzerinde birleştirilerek seyrüsefer, haberleşme, görev ve uçuş yönetimi tek merkezden gerçekleştirile­cek. Tümüyle özgün olarak milli ve fark­lı kullanıcıların isterlerine cevap verecek esnekliğe sahip olacak şekilde tasarlana­cak olan IMAS üzerinde Sikorsky firması ile çalışmalar sözleşme imzası öncesinde başladı. Bugün gelinen noktada, son kullanıcıların üst seviye gereksinimleri dikkate alınarak sistem tasarımı üzerinde çalışılmakta ve sistem isterleri oluşturul­uyor.

Tüm program kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilecek sistemler şu şekil­dedir:

Süper MFD (Uçuş Yönetim Sistemi, Sayısal Harita Sistemi/TAWS dahil)

Video MFD

KDU (Keyboard Display Unit)

El Kumanda Birimleri

Aviyonik Paneller

ANS (ASELSAN Seyrüsefer Sistemi)

ICS (İç Konuşma Sistemi)

AVCC (Aktif Titreşim Kontrol Bilgisa­yarı)

Yukarıda belirtilen geliştirme faaliyetleri­nin ardından, helikopterlerde kullanılacak olan kritik görev, seyrüsefer, haberleşme ve elektronik harp sistemlerinin üretilmesi ve sistem/yazılım entegrasyon faaliyetle­rinin gerçekleştirilmesi yine ASELSAN ta­rafından gerçekleştirilecek. S-70i Temel Helikopteri üzerine görev ekipmanlarının ASELSAN tarafından entegre edilmesi ile ortaya çıkacak nihai konfigürasyondaki helikopter T-70 Helikopteri olarak anıla­cak.

Genel Maksat Helikopteri Programı sayesinde, Sikorsky’nin helikopter sevi­yesi sistem mühendisliği yetenekleri ile ASELSAN’ın bugüne kadar oluşturduğu yazılım/donanım geliştirme ve sistem en­tegrasyon tecrübesi birleştirilerek dünya pazarında söz sahibi bir genel maksat helikopteri ortaya çıkartılacaktır. Bu proje sayesinde, ASELSAN mühendisleri tara­fından tasarlanmış olan aviyonik sistemler dünyanın dört bir yanındaki pilotlara ve kullanıcılara hizmet verecek.