f Toplu işte çıkarmaya karşı ne yapılabilir?
Sertaç Sedat Köksal

Toplu işte çıkarmaya karşı ne yapılabilir?

  • Son Güncelleme: 20/01/17 13:18:50
  • 0

Bu yıl Türk havacılığı için zor bir yıl olacağa benziyor. Ekonomik konjonktür Türk Hava Yolları başta olmak üzere tüm şirketlerin kârlılığını ve işletme performansını etkilemiş durumda. Havacılık sektörünün içinden geçtiği dar boğaz çoğu işletme küçülerek atlatacak gibi gözüküyor.

Küçülme kararı alan işletmeler ilk olarak işçilik maliyetlerini azaltma yoluna gittiklerinden çalışanlarını işten çıkararak küçülmeye sürecini başlatırlar. Gelin bu konuyu biraz daha açalım.

TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA NEDİR?

Yasalarımıza göre bir işyerinde çalışan işçilerin belirli bir oranı aynı zamanda ya da toplamda bir ay içinde işten çıkarılıyorsa, o işyerinde toplu işçi çıkarma var demektir.

·        20 – 100 arasında işçi arasında işçi çalışan bir işyerinde en az 10 işçinin çıkarılması

·        101 ile 300 arasında işçi çalışan bir iş yerinde en az % 10 oranında işçinin çıkarılması

·        301 ve üstünde işçi çalışan bir iş yerinde en az 30 işçinin çıkarılması o işyerinde toplu işçi çıkarıldığı anlamına gelmektedir.

İşçi çıkışlarında yasada belirtilen süre hesap edilirken işletmedeki ilk işçinin işten çıkış tarihi bu sürenin başlangıcı olacak ve otuzuncu işçi de işten çıkarıldığında aradan geçen sürenin bir ay veya daha az olması durumunda ise bu bir toplu çıkarma olarak kabul edilecektir.

İŞVEREN ÇALIŞMA BAKANLIĞINA VE SENDİKAYA BİLDİRİM YAPMAK ZORUNDA

İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucunda toplu olarak işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile işyeri sendika temsilcilerine ve Çalışma Bakanlığı’nın il temsilciliğine bildirmek zorunda.

Usul olarak bildirimi takiben işyeri sendika temsilcileri ile işverenlik arasında gerçekleşecek görüşmelerde, toplu işçi çıkarmanın engellenmesi ya da çıkarılacak olan işçi miktarının azaltılması yahut çıkarmanın işçiler açısından olumsuz sonuçlarının en aza indirilmesi konularının tartışılması gerekmektedir. 

İşte bu nedenlerden ötürü THY sendikaya toplu işçi çıkarımına alternatif olarak zamsız bir yıl teklif etmektedir.

TOPLU İŞÇİ ÇIKARIMINDA FESİH SÜRECİ BİLDİRİMİ TAKİP EDEN 30 GÜNÜN SONUNDA BAŞLAR

İşveren, işten çıkardığı/çıkaracağı işçilerin toplu işçi çıkarma kapsamında girdiğini anladığında durumu Çalışma Bakanlığı’nın il temsilciliğine yazılı olarak bildirmek zorundadır. İşte il müdürlüğüne yapılan bu bildirimin üzerinden 30 gün sonra işçilerin iş akdinin fesih süreci başlayacaktır. 30 günün ardından fesih süreci İş Yasasının 17ci maddesine göre devam etmelidir.  Yani işçilere ihbar öneli verilmeli ve süreli fesih yapılmalıdır. Bu nedenle iş sözleşmeleri ,

·        İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

·        İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

·        İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

·        İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır.

TOPLU İŞÇİ ÇIKARIMINA UYMAYANA İŞÇİ BAŞINA 606 TL CEZA

Çalışan işçi sayısı ile iş sözleşmesi feshedilen işçi sayılarının tespitinde; işverene tabi veya işletme bünyesindeki toplam işçi sayılarının değil, toplu işçi çıkarımının yapıldığı her bir işyerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. İşveren toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği takdirde nitelikleri uygun olan işten çıkarılan işçileri tercihen işe çağırmakla yükümlüdür. Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işvereler ise 2017 yılı için işten çıkarılan her bir işçi için 606 TL idari para cezası ödemek zorundadır.

Sertaç Sedat KÖKSAL

Soru Görüş ve Önerileriniz İçin,

E-posta: sertack@hotmail.com

Twitter: @sertackoksal

Kaynak: www.kokpit.aero

Kokpit Aero

Yorum Yap