Uçak yolculuğunda aşkı bulanlar

  • 31/08/2018 05:32

HSBC’nin yaptığı bir araştırma her 50 uçak yolcusundan birisinin aşkını uçakta bulduğunu ortaya çıkardı. Dünya çapında 5 binden fazla yolcuya uçuş deneyimleri üzerine yapılan ankete 141 farklı ülkeden katılım sağlandı.

 Ayrıca, yolcuların yüzde 16'sının uçak yolculuğu sırasında iş bağlantısı kurduğu, yüzde 14'ünün ise uçarken tanıştıkları kişilerle uzun süreli arkadaşlıklar yaptığı görüldü.

Uçak yolcularının yüzde 51’i ise kabinde hiç tanımadıkları kişilerle konuştuklarını söyledi.

İlişkilerin yanı sıra, araştırma sonuçlarına göre uçak yolcularının yüzde 80'inin dünyayı daha iyi anladıklarına inandığını, yüzde 67'si daha hoşgörülü olduklarını ve yüzde 63'ü ise seyahatin doğrudan bir sonucu olarak daha fazla hasta olduklarını söyledi.
 

Kaynak: www.kokpit.aero